SMA

PROFIL  LULUSAN  SMA  IBS – MUTIARA QUR’AN

I. Hafidz Qur’an

 • Hafal Al Qur’an 30 Juz
 • Memiliki standar bacaan Imam Mesjid
 • Memiliki lebih dari 1 standar lagu Imam Mesjid

II. Berakhlaq Mulia

 • Taat kepada Allah Swt dalam setiap perkara
 • Terbiasa bersyukur kepada Allah Swt
 • Terbiasa beribadah kepada Allah Swt
 • Terbiasa sholat wajib tepat waktu
 • Terbiasa melaksanakan amalan yang ‘wajib’
 • Terbiasa melaksanakan amalan yang ‘sunnah’
 • Benci dan terbiasa meninggalkan setiap perkara yang haram
 • Berhati-hati dalam memilih yang mubah
 • Terbiasa menghindari yang makruh
 • Terbiasa menjauhkan diri dari yang syubhat
 • (Mutajasad) tahfidzul Qur’an setiap hari
 • (Mutajasad) mengamalkan adab sehari-hari
 • (Mutajasad) berbahasa ahsan dalam berucap
 • (Mutajasad) menutup aurat
 • (Mutajasad) makan makanan yang halal dan thoyyib
 • (Mutajasad) pola hidup Islami dalam kehidupan sehari-hari
 • Terbiasa terpisah jama’ah ikhwan dan akhwat dalam kehidupan umum

III.  Cerdas Cendekia

 • Terbiasa dengan metode berfikir Islam
 • Terbiasa berfikir benar
 • Terbiasa berfikir solutif
 • Terbiasa berfikir pemimpin
 • Terbiasa berfikir sebelum beramal
 • Terbiasa beramal berdasarkan ilmu
 • Terbiasa menyelesaikan masalah dengan hukum syara’
 • Terbiasa berfikir kreatif dan inovatif dalam pemenuhan sarana-prasarana kehidupan
 • Terbiasa membuat karya untuk pemenuhan sarana-prasarana kehidupan

IV.  Berjiwa Pemimpin

 • Mandiri dalam berfikir dan beramal
 • Bertanggung jawab dalam ibadah dan beramal
 • Mampu memimpin di keluarga, komunitas dan masyarakat
 • Terbiasa melakukan amar ma’ruf nahi munkar