Study Tour

PROGRAMĀ  STUDY TOUR

Program Study Tour IBS Mutiara Quran merupakan program tahunan. Penetapan lokasi Study Tour disesuaikan dengan target pembelajaran, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk tujuan study tour dalam negeri, IBS Mutiara Quran memilih lokasi Jogja dan Solo (Jawa Tengah) sebagai tempat pembelajaran, yang dapat mewakili semua mata pelajaran, antara lain:

  1. Mengenal sejarah Islam di Indonesia melalui dua kota tersebut.
  2. Mengenal budaya Indonesia.
  3. Mengenal fasilitas dan pelayanan publik

Untuk tujuan study tour ke luar negeri, IBS Mutiara Quran memilih negara tetangga seperti Malaysia, Singapore dan Thailand sebagai tempat pembelajaran, yang dapat mewakili semua mata pelajaran, antara lain:

  1. Mengenal sejarah Islam di kawasan Asia Tenggara
  2. Mengenal budaya di kawasan Asia Tenggara
  3. Mengenal fasilitas dan pelayanan publik di negara-negara Asia Tenggara.

Target pembelajaran yang diberikan pada program tahunan in adalah :

  1. Menambah rasa percaya diri
  2. Melatih kemandirian di ranah publik
  3. Melatih kepemimpinan