Tahfidzul Quran

TAHFIDZUL  QURAN

Tafidzul Quran merupakan program unggulan bagi IBS Mutiara Quran. Santri-santri dibimbing untuk menghafal al quran hingga khatam 30 juz dengan suasana belajar yang menyenangkan jiwa dan tidak merasa beban.

Untuk mencapai menghafal Al quran khatam 30 juz, program Tahfidzul Quran menjadi program harian santri, baik dilaksanakan di masjid, asrama selama santri-santri mondok di IBS Mutiara Quran maupun saat santri-santri pulang ke rumah. Untuk percepatan santri-santri menghafal Al Quran melalui Program Takhosus yang dilaksanakan 2 – 3 kali dalam setiap bulannya

Evaluasi program Tahfidzul Quran melalui Program Tasmi Mingguan dan Tasmi Bulanan serta Tasmi Tahunan.

Untuk menguatkan hafalan melalui program Tasmi dan Uji Publik.

Metode menghafal Al Quran yang dicontohkan oleh Rasulullah saw:

  1. Membaca Al Quran dengan tartil dengan kualitas bacaan memenuhi standar bacaan Qiro’ati Madinah.

a. Program Tahsinul Quran maksimal selama 3 bulan

b. Praktek Tahsinul Quran

2. Memahami Al Quran

a. Program Tafsir 30 Juz selama 3 tahun untuk program regular

b. Program Tafsir 30 Juz selama satu tahun untuk program Dauroh

3. Menghafal Al Quran

a. Cara menghafal dapat melalui mendengarkan (ditalaqiy) bagi santri yang baru memulai menghafal,  atau membaca secara berulang-ulang.

b. Target setoran harian : 1 halaman hafalan baru, 3 halaman muroja’ah bagi santri yang baru memulai menghafal Al Quran, terus berproses hingga 1/4 juz, 1/2 juz, 1 juz atau 3 juz per-hari untuk muroja’ah.

Berikut kegiatan Tasmi dan Uji Publik Santri IBS Mutiara Quran